Tuyên truyền - Giáo dục

Ngày 22-12-1944: Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời như thế nào?

  • 22/12/2021
  • 304

Ngày 22-12-1944 là ngày Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay được thành lập theo theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2021: Phục hồi Hệ sinh thái

  • 05/06/2021
  • 453

Năm 2021, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đã lựa chọn Chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2021 là Ecosystem Restoration (Phục hồi Hệ sinh thái).

110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021): Sự kiện mở đầu cho hành trình vĩ đại của dân tộc Việt Nam

  • 05/06/2021
  • 456

Cách đây 110 năm, ngày 5/6/1911, từ Bến cảng Nhà Rồng, Chủ tịch Hồ Chí Minh - lúc này mang tên Nguyễn Tất Thành, bắt đầu cuộc hành trình ra nước ngoài tìm đường cứu nước, cứu dân. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử đấu tranh vì sự sinh tồn và phát triển của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày nay.

Khánh Hòa: Tích cực triển khai các giải pháp đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

  • 04/06/2021
  • 377

Nhằm triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương về công tác hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập quốc tế về kinh tế theo Nghị quyết số 49/NQ-CP, ngày 10/7/2014 của Chính phủ "tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của tổ chức Thương mại thế giới (WTO)", trong thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế trên cơ sở bám sát đặc điểm, điều kiện cụ thể của tỉnh và đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển bền vững, đảm bảo về quốc phòng - an ninh.