Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1954 - 1969

  • 02-06-2021
  • /
  • Đoàn Thanh Niên
  • 521
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1954 - 1969
Nhân dân Pác Bó - Hà Quảng đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm (20-02-1961)

Nhân dân Pác Bó - Hà Quảng đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm (20-02-1961)

Nhân dân các dân tộc huyện Hà Quảng tổ chức lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pác Bó (9-1969)

Nhân dân các dân tộc huyện Hà Quảng tổ chức lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pác Bó (9-1969)

Nhân dân các dân tộc huyện Hà Quảng tổ chức lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh bên bờ suối Lênin (9-1969)

Nhân dân các dân tộc huyện Hà Quảng tổ chức lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh bên bờ suối Lênin (9-1969)

Lưỡi mai, Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để trồng khóm trúc tại đầu nguồn Pác Bó (20-02-1961)

Lưỡi mai, Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để trồng khóm trúc tại đầu nguồn Pác Bó (20-02-1961)

Đôi giày vải nhân dân Pác Bó tặng Bác Hồ (20-02-1961)

Đôi giày vải nhân dân Pác Bó tặng Bác Hồ (20-02-1961)

Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng khóm trúc tại đầu nguồn Pác Bó (20-02-1961)

Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng khóm trúc tại đầu nguồn Pác Bó (20-02-1961)

Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường từ Đôn Chương đến thăm Pác Bó và Hà Quảng (20-02-1961)

Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường từ Đôn Chương đến thăm Pác Bó và Hà Quảng (20-02-1961)

Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường đi bộ đến thăm Pác Bó và Hà Quảng (20-02-1961)

Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường đi bộ đến thăm Pác Bó và Hà Quảng (20-02-1961)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lại đầu nguồn suối Lênin, Pác Bó (20-02-1961)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lại đầu nguồn suối Lênin, Pác Bó (20-02-1961)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm gia đình Cụ Dương Văn Đình (20-02-1961)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm gia đình Cụ Dương Văn Đình (20-02-1961)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng bức chân dung của Người cho Nhân dân Pác Bó (1961)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng bức chân dung của Người cho Nhân dân Pác Bó (1961)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nghỉ chân trên đường đi bộ về thăm Pác Bó (20-02-1961)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nghỉ chân trên đường đi bộ về thăm Pác Bó (20-02-1961)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với Nhân dân các dân tộc Pác Bó, Hà Quảng, Cao Bằng (20-02-1961)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với Nhân dân các dân tộc Pác Bó, Hà Quảng, Cao Bằng (20-02-1961)

Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay thăm hỏi các Cụ Phụ lão Pác Bó (20-02-1961)

Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay thăm hỏi các Cụ Phụ lão Pác Bó (20-02-1961)

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với con em các gia đình có công với Cách mạng tại Pác Bó (02-1961)

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với con em các gia đình có công với Cách mạng tại Pác Bó (02-1961)

Các cháu Thiếu niên tặng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh (20-02-1961)

Các cháu Thiếu niên tặng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh (20-02-1961)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nghệ sĩ nhiếp ảnh. (Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nghệ sĩ nhiếp ảnh. (Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn các Diễn viên Khóa I đang luyện tập tại Xưởng phim Hà Nội (Hãng phim truyện Việt Nam sau này) năm 1961. (Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn các Diễn viên Khóa I đang luyện tập tại Xưởng phim Hà Nội (Hãng phim truyện Việt Nam sau này) năm 1961. (Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang chụp cùng Bác Hồ tại Đại hội văn nghệ toàn quốc lần thứ 3 năm 1962. (Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang chụp cùng Bác Hồ tại Đại hội văn nghệ toàn quốc lần thứ 3 năm 1962. (Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh)

 

Câu chuyện cảm động bên tượng đài Bác Hồ ở thủ đô nước Nga

Bài viết trước

Câu chuyện cảm động bên tượng đài Bác Hồ ở thủ đô nước Nga
TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN CỪ - NHÀ LÃNH ĐẠO XUẤT SẮC, NGƯỜI CÓ TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC VỀ LÝ LUẬN XÂY DỰNG ĐẢNG

Tin tiếp theo

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN CỪ - NHÀ LÃNH ĐẠO XUẤT SẮC, NGƯỜI CÓ TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC VỀ LÝ LUẬN XÂY DỰNG ĐẢNG

Bài viết liên quan

Trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 4 bạn học sinh cứu bạn bị đuối nước
30/06/2022

Trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 4 bạn học sinh cứu bạn bị đuối nước

 Bộ sưu tập' sáng kiến của người thợ điện trẻ
30/06/2022

Bộ sưu tập' sáng kiến của người thợ điện trẻ

Bộ Công an khen giảng viên Trường đại học An ninh nhân dân dùng ôtô chặn cướp
30/06/2022

Bộ Công an khen giảng viên Trường đại học An ninh nhân dân dùng ôtô chặn cướp