Giới thiệu Hội sinh viên

Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam. Trải qua các giai đoạn cách mạng, các thời kì lịch sử, Hội đã tập hợp đông đảo sinh viên, tầng lớp trí thức trẻ, phát huy truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, cùng các tổ chức thanh niên khác có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Hội Sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống sáng tạo, sức trẻ và tinh thần tình nguyện của sinh viên Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của tuổi trẻ. Hội hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Hội là thành viên của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên quốc tế. Hòa mình vào những thành tích chung của cả nước, Hội sinh viên trường Đại học Nha Trang đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Hội sinh viên, khơi dậy trí tuệ, tâm huyết, sức lực của sinh viênViệt Nam, bồi dưỡng lí tưởng Cách mạng, tạo dựng vị thế người sinh viên Việt Nam trong thời kì hội nhập và phát triển.

Trường Đại học Nha Trang là một trường đại học có số lượng sinh viên hơn 15.000 sinh viên thuộc 14 Liên chi hội các Khoa, Viện. Có thể đánh giá chung, sinh viên trong trường luôn ý thức trong học tập và công tác, khắc phục khó khăn nỗ lực vươn lên, hoàn thành nhiệm vụ của tầng lớp trí thức tương lai, nêu cao khẩu hiệu “Sinh viên Trường Đại học Nha Trang năng động, sáng tạo, kỷ luật và thanh lịch”.

Hội Sinh viên là người bạn tin cậy của sinh viên, là diễn đàn, là môi trường, là ngôi nhà chung để sinh viên giao lưu, học hỏi, tự bồi dưỡng và giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện. Vì vậy, Hội Sinh viên trường đã luôn xác định nhiệm vụ hàng đầu là cùng với tổ chức Đoàn Thanh niên củng cố, xây dựng, góp phần bồi dưỡng cho sinh viên lý tưởng xã hội chủ nghĩa, vun đắp cho sinh viên những ước mơ, hoài bão cao đẹp; từ đó giúp sinh viên xác định và có được động cơ, thái độ, phương pháp đúng đắn trong học tập, nếp sống, xây dựng hình ảnh sinh viên Trường Đại học Nha Trang có bản lĩnh, tài hoa, thanh lịch. Bên cạnh đó, Hội Sinh viên trường đã phối hợp tốt với nhà trường, phòng Công tác công sinh viên , Khoa khoa học chính trị để triển khai các Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chủ trương, quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo và quy định của Nhà trường.

Trong suốt thời gian qua, Hội Sinh viên trường đã luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao, quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường; với vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; sự phối hợp nhịp nhàng, giúp đỡ tận tình của các phòng, ban, khoa, viện, trung tâm và các tổ chức khác trong trường; sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Hội Sinh viên Tỉnh Khánh Hòa và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Đội ngũ cán bộ Hội có tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đồng thời được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo sinh viên nên phong trào sinh viên ngày càng lớn mạnh, có ảnh hưởng sâu rộng, tạo được uy tín trong và ngoài trường.

Về cơ cấu tổ chức, Hội Sinh viên có BCH Hội Sinh viên trường. Tiếp theo là 14 Liên chi hội các Khoa, Viện, chi hội và các Câu lạc bộ (trong đó bao gồm các CLB sở thích, CLB học thuật…cụ thể như CLB võ thuật, CLB bóng đá, CLB Mong ước ghita, CLB Âm nhạc, CLB tiếng anh, CLB sinh viên nghiên cứu khoa học, CLB Hỗ trợ Sinh viên...)

Qua quá trình tham gia vào Tổ chức Hội sinh viên – Tổ chức dành riêng cho các bạn sinh viên, các bạn sẽ được học hỏi, rèn luyện bản thân trưởng thành hơn về mọi mặt trong cuộc sống, đặc biệt là các kĩ năng mềm mà sinh viên chúng ta còn yếu. Không những thế, các bạn còn được cùng các bạn sinh viên khác tham gia vào những hoạt động mình yêu thích như võ thuật, âm nhạc, thể thao và hơn hết là được tự mình tổ chức các chương trình, sự kiện, công việc chung của toàn trường hay biến những ý tưởng mà từ trước đến nay vẫn còn ấp ủ thành hiện thực. Chính các bạn sẽ là lực lượng xung kích đi đầu trong  các chiến dịch tình nguyện chung sức vì cộng đồng.

Thông qua các phong trào sinh viên, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, tinh thần tương thân, tương ái, vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ được thể hiện rõ nét, đóng góp một phần quan trọng trong phong trào sinh viên của Tỉnh Khánh Hòa, vì đất nước phồn vinh, khẳng định vai trò, vị thế của sinh viên trường Đại học Nha Trang,  tạo dựng hình ảnh người sinh viên Việt Nam trong thời đại mới có hoài bão, có lí tưởng và có trách nhiệm với xã hội và đất nước.

Thông tin Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Nha Trang Khóa XII, Nhiệm kỳ 2020 - 2023:

Họ và tên Lớp Số điện thoại Địa chỉ email Chức vụ Facebook
Nguyễn Thị Lan Anh 61.LUAT 0945152048 nguyenanhhip134@gmail.com Chủ tịch  Trang Facebook
Nguyễn Thị Bích Phượng 62.QTKD-4 0772538219 phuong.ntb.62qtkd@ntu.edu.vn Phó Chủ tịch  Trang Facebook
Đào Duy Nhơn 62.CNOT-4 0359306121 nhon.dd.62cnot@ntu.edu.vn Phó Chủ tịch  Trang Facebook
Nguyễn Phước Lộc 62.TCNH-3 0976157420 loc.np.62tcnh@ntu.edu.vn UV Ban Thư ký Trang Facebook
Phan Nguyễn Hoài Nhã 61.QTDL-2 0854255042 nha.pnh.61qtdl@ntu.edu.vn UV Ban Thư ký Trang Facebook
Nguyễn Thị Cẩm Chi 62.NTTS-2 0363522067 chi.ntc.62ntts@ntu.edu.vn UV Ban Thư ký Trang Facebook
Lê Nguyễn Giao Quỳnh 62.NNA-4 0389424226 lenguyengiaoquynh@gmail.com UV Ban Thư ký Trang Facebook
Bùi Anh Việt 63.CNTT-1 0764078220 viet.ba.63cntt@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành Trang Facebook
Vòng A Quốc Khánh  63.QTDL-1 0522405209 khanh.vaq.63qtdl@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành Trang Facebook
Mai Vi Thuỳ Dung  61.KiT 0963025807 dung.mvt.61kt@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành Trang Facebook
Lương Thị Thanh Trúc 61.LKT-1 0582629453 truc.ltt.61qtkd@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành Trang Facebook
Vũ Hoàng Bảo Trân 63.QTKS-2 0932482066 tran.vhb.63qtks@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành Trang Facebook
Mai Quốc Huy 63.QTKD-1 0962836445 huy.mq.63qtkd@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành Trang Facebook
Võ Văn Trọng Khôi 63.NNA6 0798980817 khoi.vvt.63nna@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành Trang Facebook
Lê Nguyệt Anh  63.NNA-7 0982926303 anh.ln.63nna@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành Trang Facebook
Nguyễn Thị Hiền Hoàng 63.MARKT-1 0364770436 hoang.nth.63markt@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành Trang Facebook
Sử Chấn Minh Châu 63.CNHH 0935031903 chau.scm.63cnhh@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành Trang Facebook
Nguyễn Phúc Khang 62.MARKT-3 0375498848 khang.pp.62markt@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành Trang Facebook
Trần Thị Việt Hà 62.MARKT-3 0387965224 ha.ttv.62markt@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành Trang Facebook
Hoàng Khánh Chi 62.LUAT 0367839693 khanhchi20072002@gmail.com UV Ban Chấp hành Trang Facebook
Phan Ngọc Thảo 63.NNA-6 0376656529 thao.pn.63nna@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành Trang Facebook

 

                 Thông tin Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Nha Trang qua các thời kỳ:

Họ và tên Nhiệm kỳ Thời gian
Vũ Văn Tám Lâm thời 1993 - 1994
Hà Việt Hùng I 1994 - 1996
Phan Minh Quảng II 1996 - 1998
Trần Tuấn Hiệp III 1998 - 2000
Tống Văn Toản IV 2000 - 2002
Bùi Đức Dương V 2002 - 2004
Đặng Bá Quân2 VI 2004 - 2006
Bùi Quang Sơn2
Nguyễn Ngọc Duy
Đỗ Quốc Việt VII 2006 - 2008
VIII 2008 - 2011
IX 2011 - 2014 
Nguyễn Hữu Mạnh X 2014 - 2017
Huỳnh Phương Duyên XI 2017 - 2019
Nguyễn Thị Mỹ Trúc2 XII 2020 - 2023
Dương Duy Khang2
Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ tịch Hội là Sinh viên, khi tốt nghiệp, ra Trường, Hội kiện toàn lại nhân sự.