Trường Đại học Nha Trang tổ chức đưa 130 sinh viên về quê
28/07/2021
Trường Đại học Nha Trang tổ chức đưa 130 sinh viên về quê

Chiều 28-7, Trường Đại học Nha Trang cùng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường tổ chức các chuyến xe hỗ trợ đưa sinh viên của trường trở về quê.

Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang áp dụng từ năm học 2021 - 2022
16/08/2021
Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang áp dụng từ năm học 2021 - 2022
Ngày 13/8/2021, Hiệu trưởng đã ký QĐ ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học (QĐ753), được áp dụng từ học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 (lưu ý: trình độ Cao đẳng cao đẳng vẫn áp dụng theo QĐ 623).
Theo đó, một số thay đổi lớn có tác động đến Hệ thống quản lý đào tạo như:
- Quy định có 2 kỳ thi: thi giữa kỳ và thi cuối kỳ. 
- Vấn đề điểm cảnh báo kết quả, thôi học...
- Ngưỡng tối thiểu, tối đa SV được đăng ký HP
- Các điều kiện về học phí, nợ sách TV, nợ quyết toán Đề tài NCKH SV... trước khi xét tốt nghiệp