Liên hệ

Đoàn Thanh Niên - Hội Sinh Viên

Địa chỉ

Đường Trường Sa, trường Đại học Nha Trang

Số điện thoại

02582461000

02582461000

Hộp thư

dtn@ntu.edu.vn

Giữ liên lạc

Processing...