Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

  • 02/06/2021
  • 331

Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc và nhiều bí danh, bút danh khác) sinh ngày 19/5/1890 ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; mất ngày 2/9/1969 tại Hà Nội.

Những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá đối với cách mạng Việt Nam

  • 02/06/2021
  • 327

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

"Một cái ung nhọt, dẫu có đau cũng phải cắt bỏ…"

  • 02/06/2021
  • 307

 

Bác Hồ - nhà báo vĩ đại, người sáng lập và phát triển báo chí cách mạng Việt Nam

  • 02/06/2021
  • 294

 

Những chỉ dẫn của Bác Hồ về phòng, chống bệnh “suy bì” trong nội bộ

  • 02/06/2021
  • 283

Một trong số những “kẻ thù hung ác” của đạo đức cách mạng, của xã hội chủ nghĩa là bệnh suy bì. Sớm nhận ra những biểu hiện, tính nguy hại của bệnh “suy bì”, tị nạnh, Bác Hồ đã có những phân tích thấu đáo về nguyên nhân, chỉ ra biện pháp khắc phục. Những lời căn dặn vẫn còn tính thời sự cho đến hôm nay.