Sinh viên 5 tốt

NGUYỄN THỊ MỸ TRÚC - SINH VIÊN ĐẠI DIỆN CHO NGƯỜI HỌC THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025

  • 20/05/2021
  • 571

Tới đây, vào ngày 26/09/2020, Trường Đại học Nha Trang sẽ tổ chức Hội nghị toàn thể viên chức và người lao động để bầu các thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025. Căn cứ Đề án Thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang, BCH Đoàn trường đã họp, triển khai quy trình theo Đề án và thống nhất rất cao (100% phiếu đồng ý) giới thiệu sinh viên Nguyễn Thị Mỹ Trúc (lớp 59.QTKS-3, Khoa Du lịch) để đại diện cho người học tham gia vào Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nguyễn Duy Hòa, cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học

  • 20/05/2021
  • 449

Nguyễn Duy Hòa, sinh viên năm 4, lớp 58.CNOT3 ngành Công Nghệ Ô Tô, khoa Kỹ Thuật Giao Thông trường Đại học Nha Trang