Thông báo

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM HỌC 2021-2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022-2023, GALA TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH

  • 05/11/2022

Sau một năm học với những hoạt động vô cùng ý nghĩa, năng động và sau một mùa hè với rất nhiều hoạt động tình nguyện sáng tạo, nhiệt huyết thì bây giờ chính là lúc chúng ta cùng nhìn lại những kết quả tốt đẹp mà chính chúng ta - những NTUers đã đạt được trong suốt năm học 2021 - 2022 và mùa hè 2022.

Thông tin chương trình:

Thời gian: 14h30, ngày 06/11/2022 (Chủ nhật)

Địa điểm: Hội trường 3, Trường Đại học Nha Trang

Trân trọng,