Thông báo

Hưởng ứng, tham gia chương trình “Thank you, Vietnam!”

  • 02/06/2021

Trung ương Đoàn triển khai chương trình #Thank you, Viet Nam! nhằm tạo môi trường thúc đẩy đoàn viên, thanh niên thể hiện sự tri ân với thế hệ đi trước, những cán bộ, chiến sỹ đóng góp cho cộng đồng, xã hội, và nói lời cảm ơn với cha mẹ, gia đình và những người xung quanh.

Kính đề nghị các Chi Đoàn trực thuộc quan tâm, đăng nhập https://thankyouvietnam.com.vn, khởi tạo lời cảm ơn, đăng lên facebook cá nhân và đính kèm hashtag #Thankyouvietnam #TrunguongDoan #Vinaphone và vận động đồng nghiệp, bạn bè cùng thực hiện lời cảm ơn hưởng ứng chương trình.

Thời gian từ 27/5/2021 đến 28/8/2021.
 
Trân trọng cảm ơn!