Thông báo

Thông báo về việc chi hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đợt 1

Hiệu Trưởng đã kí duyệt cho 250 SV có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 410,660,000đ. Tổ IT sẽ update số tiền học phí đã qua miễn giảm vào phần mềm.
Theo TB 227 thì Nhà trường sẽ hỗ trợ SV có hoàn cảnh khó khăn tổng cộng 5 tỷ nên P.CTSV thông báo sẽ tiếp tục xét duyệt đợt 2, hạn chót là ngày 15/8.
Đối với những SV đã đóng tiền học phí HK2 2019 - 2020 thì số tiền hỗ trợ sẽ được chuyển qua kì sau (HK1 2020 - 2021)

Mọi thông tin về việc nộp hồ sơ các bạn SV xem thông báo tại đây.

 

Các tin liên quan