Sinh viên tiêu biểu

NGUYỄN THỊ MỸ TRÚC - SINH VIÊN ĐẠI DIỆN CHO NGƯỜI HỌC THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025
23/09/2020

NGUYỄN THỊ MỸ TRÚC - SINH VIÊN ĐẠI DIỆN CHO NGƯỜI HỌC THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Nguyễn Duy Hòa , cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học
08/09/2020

Nguyễn Duy Hòa , cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học

Phan Thị Ngọc Phước, cô thủ khoa xinh đẹp.
08/09/2020

Phan Thị Ngọc Phước, cô thủ khoa xinh đẹp.

Nguyễn Thị Mỹ Linh, cô sinh viên năng động nhiệt huyết.
08/09/2020

Nguyễn Thị Mỹ Linh, cô sinh viên năng động nhiệt huyết.

Võ Tài Lộc, cậu sinh viên có đam mê với nghiên cứu khoa học.
08/09/2020

Võ Tài Lộc, cậu sinh viên có đam mê với nghiên cứu khoa học.

Lê Thị Ngọc Nhàn, cán bộ Đoàn – Hội năng động
08/09/2020

Lê Thị Ngọc Nhàn, cán bộ Đoàn – Hội năng động

Bùi Văn Lâm, sinh viên tâm huyết và trách nhiệm với hoạt động tình nguyện.
08/09/2020

Bùi Văn Lâm, sinh viên tâm huyết và trách nhiệm với hoạt động tình nguyện.

Trần Văn Quấn, chàng sinh viên đi đầu về học tập lẫn phong trào.
08/09/2020

Trần Văn Quấn, chàng sinh viên đi đầu về học tập lẫn phong trào.

Nguyễn Thị Mỹ Trúc, cô sinh viên toàn diện trong nhiều lĩnh vực.
08/09/2020

Nguyễn Thị Mỹ Trúc, cô sinh viên toàn diện trong nhiều lĩnh vực.

Nguyễn Hùng Vĩ, chàng trai luôn đạt thành tích cao trong mọi cuộc thi.
08/09/2020

Nguyễn Hùng Vĩ, chàng trai luôn đạt thành tích cao trong mọi cuộc thi.