CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG VĨNH PHƯỚC

Tải tệp đính kèm | Đọc online

Vào 6h30 sáng ngày 04/07/2020, trường Đại học Nha Trang phối hợp với Đồn biên phòng Cầu Bóng đã thực hiện chương trình "Chủ nhật xanh" dọn dẹp vệ sinh rác thải còn tồn đọng tại khu vực nhà cháy, tổ 06 Hà Ra, phường Vĩnh Phước, Nha Trang. Với mục đích hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020.
 
 
Với sự hưởng ứng đông đảo của sinh viên, bộ đội biên phòng cùng với người dân địa phương đã dọn sạch rác thải trên khu vực nhà cháy. Cảnh quan nơi đây được làm sạch cách nhanh chóng.
 

Phụ đạo các môn học đại cương cho Sinh viên năm nhất

Bài viết trước

Phụ đạo các môn học đại cương cho Sinh viên năm nhất
Ngày 09/01/2020, Hội Sinh viên Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức 71 năm ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2021))

Bài viết tiếp theo

Ngày 09/01/2020, Hội Sinh viên Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức 71 năm ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2021))

Bài viết liên quan

Ngày 09/01/2020, Hội Sinh viên Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức 71 năm ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2021))
18/01/2021

Ngày 09/01/2020, Hội Sinh viên Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức 71 năm ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2021))

NGUYỄN THỊ MỸ TRÚC - SINH VIÊN ĐẠI DIỆN CHO NGƯỜI HỌC THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025
23/09/2020

NGUYỄN THỊ MỸ TRÚC - SINH VIÊN ĐẠI DIỆN CHO NGƯỜI HỌC THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025