HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHI MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG LẦN THỨ XXVII, NHIỆM KỲ 2022-2024

  • 24-05-2022
  • /
  • Đoàn Thanh Niên
  • 245
  • Tin tức
HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHI MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG LẦN THỨ XXVII, NHIỆM KỲ 2022-2024
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐTN của Ban thường vụ Đoàn trường về kế hoạch Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Nha Trang lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2022 – 2024;
Căn cứ Hướng dẫn số 79-HD/TĐTN-XDĐ, ngày 16/11/2021 của Ban chấp hành Tỉnh đoàn về hướng dẫn Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027;
 
Đoàn trường đã tổ chức “Hội nghị giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2022 - 2024”. Hội nghị được tổ chức vào ngày 17/5/2022 tại Hội trường số 1, với sự tham gia của các cán bộ Ban thường vụ, Ban chấp hành, cán bộ Đoàn chủ chốt nhiệm kỳ 2019-2022. Hội nghị đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng quy định, hoàn thành tất cả các nội dung. Trên cơ sở kết quả của Hội nghị, Ban thường vụ Đoàn trường sẽ báo cáo Tỉnh đoàn Khánh Hòa và Đảng ủy Nhà trường xem xét.

 

Một số hình ảnh:
Hỗ trợ học tập và đời sống cho thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Bài viết trước

Hỗ trợ học tập và đời sống cho thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi COVID-19
HƠN 1000 SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG THAM DỰ HỘI THẢO "NGƯỜI DÂN KHÁNH HÒA NÓI TIẾNG ANH

Tin tiếp theo

HƠN 1000 SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG THAM DỰ HỘI THẢO "NGƯỜI DÂN KHÁNH HÒA NÓI TIẾNG ANH

Bài viết liên quan

HƠN 1000 SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG THAM DỰ HỘI THẢO "NGƯỜI DÂN KHÁNH HÒA NÓI TIẾNG ANH
10/11/2022

HƠN 1000 SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG THAM DỰ HỘI THẢO "NGƯỜI DÂN KHÁNH HÒA NÓI TIẾNG ANH

TỔNG KẾT HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM HỌC 2021-2022 - TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM HỌC 2022-2023 - CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH HÈ 2022
10/11/2022

TỔNG KẾT HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM HỌC 2021-2022 - TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM HỌC 2022-2023 - CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH HÈ 2022

CHƯƠNG TRÌNH “TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY”
05/11/2022

CHƯƠNG TRÌNH “TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY”

HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN HÈ 2022 CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NHA TRANG
27/10/2022

HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN HÈ 2022 CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NHA TRANG