Lớp tập huấn Cán bộ Đoàn - Hội và Hội nghị quán triệt các chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  • 14-09-2020
  • /
  • 654
  • Tuyên truyền - Học tập - NCKH
Lớp tập huấn Cán bộ Đoàn - Hội và Hội nghị quán triệt các chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 02/7, Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên tổ chức lớp Tập huấn Cán bộ Đoàn - Hội và Hội nghị quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020".

Lớp tập huấn đã được tổ chức tại phòng họp số 4 với sự tham gia của các bạn SV là đại diện của các Khoa/Viện, Câu lạc bộ, Đội tình nguyện. Trong buổi tập huấn, các bạn SV đã được hướng dẫn tổ chức sự kiện và 1 số kĩ năng cơ bản về truyền thông; cách viết mail, kế hoạch và tờ trình.

Ngoài ra, các cán bộ Đoàn - Hội đã được học tập, quán triệt các chuyên đề: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời dành cho cán bộ Đoàn năm 2020, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đoàn Thanh niên. Ngoài ra, tại lớp tập huấn cũng ghi nhận ý kiến góp ý của các cán bộ đoàn ở cơ sở về những kỳ vọng của đoàn viên, thanh niên đối với Đại hội Đảng Ủy. Các bạn SV đã tập trung thảo luận, góp ý vào các nội dung trọng tâm trong dự thảo Báo cáo chính trị như: đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; góp ý vào nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Một số ý kiến góp ý về nội dung các lĩnh vực như: Giáo dục, đào tạo, các hoạt động tuyên truyền,...

 

Tập huấn về phong trào “Thanh niên bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Bài viết trước

Tập huấn về phong trào “Thanh niên bảo vệ an ninh Tổ quốc”
HƠN 1000 SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG THAM DỰ HỘI THẢO "NGƯỜI DÂN KHÁNH HÒA NÓI TIẾNG ANH

Tin tiếp theo

HƠN 1000 SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG THAM DỰ HỘI THẢO "NGƯỜI DÂN KHÁNH HÒA NÓI TIẾNG ANH

Bài viết liên quan

HƠN 1000 SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG THAM DỰ HỘI THẢO "NGƯỜI DÂN KHÁNH HÒA NÓI TIẾNG ANH
10/11/2022

HƠN 1000 SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG THAM DỰ HỘI THẢO "NGƯỜI DÂN KHÁNH HÒA NÓI TIẾNG ANH

TỔNG KẾT HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM HỌC 2021-2022 - TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM HỌC 2022-2023 - CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH HÈ 2022
10/11/2022

TỔNG KẾT HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM HỌC 2021-2022 - TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM HỌC 2022-2023 - CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH HÈ 2022

CHƯƠNG TRÌNH “TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY”
05/11/2022

CHƯƠNG TRÌNH “TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY”

HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN HÈ 2022 CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NHA TRANG
27/10/2022

HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN HÈ 2022 CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NHA TRANG