Lớp tập huấn Cán bộ Đoàn - Hội và Hội nghị quán triệt các chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  • 14-09-2020
  • /
  • 409
Lớp tập huấn Cán bộ Đoàn - Hội và Hội nghị quán triệt các chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 02/7, Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên tổ chức lớp Tập huấn Cán bộ Đoàn - Hội và Hội nghị quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020".

Lớp tập huấn đã được tổ chức tại phòng họp số 4 với sự tham gia của các bạn SV là đại diện của các Khoa/Viện, Câu lạc bộ, Đội tình nguyện. Trong buổi tập huấn, các bạn SV đã được hướng dẫn tổ chức sự kiện và 1 số kĩ năng cơ bản về truyền thông; cách viết mail, kế hoạch và tờ trình.

Ngoài ra, các cán bộ Đoàn - Hội đã được học tập, quán triệt các chuyên đề: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời dành cho cán bộ Đoàn năm 2020, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đoàn Thanh niên. Ngoài ra, tại lớp tập huấn cũng ghi nhận ý kiến góp ý của các cán bộ đoàn ở cơ sở về những kỳ vọng của đoàn viên, thanh niên đối với Đại hội Đảng Ủy. Các bạn SV đã tập trung thảo luận, góp ý vào các nội dung trọng tâm trong dự thảo Báo cáo chính trị như: đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; góp ý vào nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Một số ý kiến góp ý về nội dung các lĩnh vực như: Giáo dục, đào tạo, các hoạt động tuyên truyền,...

 

Tập huấn về phong trào “Thanh niên bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Bài viết trước

Tập huấn về phong trào “Thanh niên bảo vệ an ninh Tổ quốc”
Trao giải trực tuyến Cuộc thi "Thử tài trở thành người dẫn chương trình" năm 2021

Bài viết tiếp theo

Trao giải trực tuyến Cuộc thi "Thử tài trở thành người dẫn chương trình" năm 2021

Bài viết liên quan

Trao giải trực tuyến Cuộc thi "Thử tài trở thành người dẫn chương trình" năm 2021
21/09/2021

Trao giải trực tuyến Cuộc thi "Thử tài trở thành người dẫn chương trình" năm 2021

Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND
20/05/2021

Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND

Hệ tri thức Việt số hóa
18/05/2021

Hệ tri thức Việt số hóa