NGÀY HỘI HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO 2019 ĐỢT 2

Tải tệp đính kèm | Đọc online

Sáng ngày 17-11, tại Hội trường số 2, trường Đại học Nha Trang, BCH Đoàn trường phối hợp cùng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tổ chức ngày hội hiến máu 2019.
Tại ngày hội, hơn 400 Sinh viên tham gia hiến máu, thu được 350 đơn vị máu. Đây là hoạt động thường niên của Nhà trường trong công tác vận động "HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO". Mỗi năm, Nhà trường tổ chức từ 6 đến 8 đợt hiến máu thu được khoảng 2.000 đơn vị máu.
 
 Chắc hẳn thông qua ngày hội hiến máu vừa rồi, các bạn Sinh viên trong trường đã thu thập được một lượng kiến thức  về hiến máu nhân đạo phải không nào?
 
 Với mục đích nhân văn và cao đẹp của hiến máu, BTC mong rằng các bạn Sinh viên trường ta sẽ là những nhân tố tuyệt vời góp phần lan tỏa nghĩa cử này đến với cộng đồng hơn nữa.

Ngày chủ nhật xanh

Bài viết trước

Ngày chủ nhật xanh
Ngày 09/01/2020, Hội Sinh viên Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức 71 năm ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2021))

Bài viết tiếp theo

Ngày 09/01/2020, Hội Sinh viên Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức 71 năm ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2021))

Bài viết liên quan

Ngày 09/01/2020, Hội Sinh viên Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức 71 năm ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2021))
18/01/2021

Ngày 09/01/2020, Hội Sinh viên Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức 71 năm ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2021))

NGUYỄN THỊ MỸ TRÚC - SINH VIÊN ĐẠI DIỆN CHO NGƯỜI HỌC THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025
23/09/2020

NGUYỄN THỊ MỸ TRÚC - SINH VIÊN ĐẠI DIỆN CHO NGƯỜI HỌC THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025