Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND

  • 20-05-2021
  • /
  • Đoàn Thanh Niên
  • 248

Theo quy định tại Điều 7 của Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được tiến hành theo 4 nguyên tắc.

Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND

Hệ tri thức Việt số hóa

Bài viết trước

Hệ tri thức Việt số hóa
Trao giải trực tuyến Cuộc thi "Thử tài trở thành người dẫn chương trình" năm 2021

Bài viết tiếp theo

Trao giải trực tuyến Cuộc thi "Thử tài trở thành người dẫn chương trình" năm 2021

Bài viết liên quan

Trao giải trực tuyến Cuộc thi "Thử tài trở thành người dẫn chương trình" năm 2021
21/09/2021

Trao giải trực tuyến Cuộc thi "Thử tài trở thành người dẫn chương trình" năm 2021

Hệ tri thức Việt số hóa
18/05/2021

Hệ tri thức Việt số hóa