Phụ đạo các môn học Đại cương cho Sinh viên năm nhất

Tải tệp đính kèm | Đọc online

Dựa trên kết quả thống kê về nhu cầu học phụ đạo các môn học Đại cương, Đoàn trường, P.CTCTSV phối hợp với các bộ môn liên quan tổ chức các lớp học phụ đạo miễn phí cho hơn 350 SV trong các môn: Giải tích, Đại số tuyến tính, Vật lý đại cương và Tin học cơ sở. 
Riêng môn Tin học cơ sở, đã có hơn 150 lượt SV tham gia học phụ đạo.

 

 

 

Tổng kết và trao giải thưởng các Cuộc thi hưởng ứng phong trào tháng Thanh niên 2020

Bài viết trước

Tổng kết và trao giải thưởng các Cuộc thi hưởng ứng phong trào tháng Thanh niên 2020
Ngày 09/01/2020, Hội Sinh viên Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức 71 năm ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2021))

Bài viết tiếp theo

Ngày 09/01/2020, Hội Sinh viên Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức 71 năm ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2021))

Bài viết liên quan

Ngày 09/01/2020, Hội Sinh viên Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức 71 năm ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2021))
18/01/2021

Ngày 09/01/2020, Hội Sinh viên Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức 71 năm ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2021))

NGUYỄN THỊ MỸ TRÚC - SINH VIÊN ĐẠI DIỆN CHO NGƯỜI HỌC THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025
23/09/2020

NGUYỄN THỊ MỸ TRÚC - SINH VIÊN ĐẠI DIỆN CHO NGƯỜI HỌC THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025