Tập huấn về phong trào “Thanh niên bảo vệ an ninh Tổ quốc”

  • 14-09-2020
  • /
  • 380
Tập huấn về phong trào “Thanh niên bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Vào sáng ngày 27/4/2020, tại khu vực sân bóng chuyền, Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh phối hợp với Đoàn Thanh niên trường đã tổ chức hoạt động tập huấn cho sinh viên với chủ đề bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới nhằm kỉ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 và cũng là để nhằm hiện Luật Nghĩa vụ quân sự  tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

Những năm qua, phong trào “Thanh niên bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tham mưu Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào, trong đó lồng ghép việc thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

Nhận thức đúng đắn vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đoàn trường đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

Trung tâm Giáo dục – Quốc phòng đã chủ động xây dựng nhiều mô hình, có sự góp sức và đồng thuận rất lớn từ sinh viên. Điển hình như mô hình Tìm hiểu Luật Nghĩa vụ quân sự,... thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của sinh viên.

Đồng thời, tập trung chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ Tổ quốc, lãnh thổ. Qua đó, đã tạo những chuyển biến tích cực cả trong nhận thức, tư tưởng và hành động cho sinh viên. Cùng với công tác đảm bảo an ninh trật tự, Trung tâm Giáo dục – Quốc phòng đã tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

Với những biện pháp và cách làm hiệu quả được sinh viên đồng tình ủng hộ và tham gia, mong rằng thời gian tới, phong trào sẽ ngày càng phát triển, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tội phạm, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thanh niên thực hiện đầy đủ Luật Nghĩa vụ quân sự.

 

 

Hội thao kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Bài viết trước

Hội thao kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Trao giải trực tuyến Cuộc thi "Thử tài trở thành người dẫn chương trình" năm 2021

Bài viết tiếp theo

Trao giải trực tuyến Cuộc thi "Thử tài trở thành người dẫn chương trình" năm 2021

Bài viết liên quan

Trao giải trực tuyến Cuộc thi "Thử tài trở thành người dẫn chương trình" năm 2021
21/09/2021

Trao giải trực tuyến Cuộc thi "Thử tài trở thành người dẫn chương trình" năm 2021

Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND
20/05/2021

Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND

Hệ tri thức Việt số hóa
18/05/2021

Hệ tri thức Việt số hóa