Tổ chức lớp Cảm tình Đoàn

Tải tệp đính kèm | Đọc online

Trong khuôn khổ các hoạt động của Tháng Thanh niên 2020 và nhân dịp kỉ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, vào sáng ngày 31/5/2020, Đoàn trường Đại học Nha Trang đã tổ chức lớp Cảm tình đoàn tại Hội trường 1 với sự tham gia của hơn 300 sinh viên và cấp lại sổ, thẻ đoàn cho hơn 500 đoàn viên của các Đoàn khoa/viện.

Tại buổi học, Đồng chí Nguyễn Văn Quyết đã bồi dưỡng những kiến thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tìm hiểu về lịch sử truyền thống của Đoàn; chức năng, nhiệm vụ của người Đoàn viên; các bài học Lý luận Chính trị dành cho Đoàn viên (sửa đổi năm 2019).

 

Kết thúc buổi bồi dưỡng lớp cảm tình Đoàn các bạn tiến hành làm bài thu hoạch về các bài học Lý luận Chính trị dành cho Đoàn viên và kết quả bài viết này cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để xét việc kết nạp đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

 

 

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9-1-1950 - 9-1-2020)

Bài viết trước

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9-1-1950 - 9-1-2020)
Ngày 09/01/2020, Hội Sinh viên Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức 71 năm ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2021))

Bài viết tiếp theo

Ngày 09/01/2020, Hội Sinh viên Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức 71 năm ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2021))

Bài viết liên quan

Ngày 09/01/2020, Hội Sinh viên Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức 71 năm ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2021))
18/01/2021

Ngày 09/01/2020, Hội Sinh viên Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức 71 năm ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2021))

NGUYỄN THỊ MỸ TRÚC - SINH VIÊN ĐẠI DIỆN CHO NGƯỜI HỌC THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025
23/09/2020

NGUYỄN THỊ MỸ TRÚC - SINH VIÊN ĐẠI DIỆN CHO NGƯỜI HỌC THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025